اجزای دستگاه

استاندارد
 1. ماژول اصلی دستگاه ( فلزی، رنگ استاتیک کوره ای، ابعاد۳۰x25x20 cm ، وزن۲۵kg)
 2. سه پایه دستگاه ( آلومینیومی ، وزن ۱kg)
 3. سوند (فلزی ، یک تکه ، سه هسته ای و آبکاری شده  قطرخارجی۴۴mm ، وزن ۲kg)
 4. کپسول ازت (۱۰litr، وزن ۱۵kg)
 5. زوج شیلنگ رابط سوند و دستگاه ( فشارکاری ۷۰bar ، روکش دار ، طول۴۰m ، وزن ۲kg)
 6. محافظ سوند(فلزی، طول۱m، قطرخارجی۶۰mm ، قطرداخلی۵۳mm، وزن ۵kg)
 7. کربارل ( فلزی با سرمته فولادی و رابط روسی، طول۱m،قطرخارجی۶۴mm ، وزن ۸kg)
 8. شیلنگ فشار بالای رابط رگلاتور سرکپسول به دستگاه رابط های اسلاتر به راد روسی ( وزن ۳kg )
 9. رگلاتور سر کپسولی ترک (ورودی۲۵۰bar ، خروجی ۰-۵۰bar ، وزن ….kg )
 10. دستورالعمل گام به گام انجام آزمون به همراه تخته کار مخصوص دستگاه جهت رسم نمودار
 11. جعبه چوبی حمل دستگاه (ابعاد۳۰x25x20 cm ، وزن ۳۵kg )