دستور کار انجام آزمون پرسیومتر

استاندارد

به منظور آموزش اپراتورها و کارشناسان ، به هنگام تحویل دستگاه به مشتریان ، دستورالعمل گام به گام انجام آزمون نیز تحویل خریدار می گردد. با استفاده از این دستورالعمل انجام آزمون بسیار آسان و طبق استاندارد خواهد بود . 

برای دریافت دستور العمل بر روی لینک زیر کلیک کنید . 

دستور کار ۱ 

دستور کار ۲