گالری تصاویر

تصویر
آموزش پرسیومتر

آموزش پرسیومتر

آموزش کارشناسان در کشور افغانستان

 

سوند پرسیومتر

سوند پرسیومتر

 

فرآیند تولید دستگاه پرسیومتر

فرآیند تولید دستگاه پرسیومتر

 

جعبه پرسیومتر

جعبه پرسیومتر

 

جعبه پرسیومتر

جعبه پرسیومتر

 

 

پرسیومتر مدل GPT2

پرسیومتر مدل GPT2

 

جعبه دستگاه GPT2

جعبه دستگاه GPT2

جعبه دستگاه GPT2

جعبه دستگاه GPT2

ست کامل پرسیومتر GPT2

ست کامل پرسیومتر GPT2

آموزش ست آپ سوند پرسیومتر

آموزش ست آپ سوند پرسیومتر

جایگذاری نامناسب سوند و اسلاتر و انهدام اسلاتر و سوند

جایگذاری نامناسب سوند و اسلاتر و انهدام اسلاتر و سوند

مدل اولیه پرسیومتر

مدل اولیه پرسیومتر

کارگاه تولید دستگاه پرسیومتر

کارگاه تولید دستگاه پرسیومتر

پرسیومتری ، خرید پرسیومتری ، فروش پرسیومتری

استفاده از رابطهای فلزی و ضد زنگ در تولید پرسیومتر

دستگاه پرسیومتر

دستگاه پرسیومتر

آزمون پرسیومتر

انجام آزمون پرسیومتری

پرسیومتری ، خرید پرسیومتری ، فروش پرسیومتری

جایگذاری اسلاتر و سوند در گمانه