مشخصات فنی دستگاه

استاندارد
  1. فشار آزمون تا ۵۰ بار
  2. امکان تنظیم اختلاف فشار تا بیش از ۱۰ بار
  3. شیرآلات اروپایی تا فشار کاری ۲۵۰ بار
  4. گیجهای فشار کالیبره شده مخزن گالوانیزه گرم مدرج تا ۷۰۰ سی سی
  5. لوله های داخلی و کانکشن های تمام فلز گالوانیزه
  6. رگلاتور اروپایی با ورودی ۲۵۰ بار و خروجی صفر تا ۵۰ بار