بارگذاری صفحه ای چیست

این آزمایش یکی از متداولترین آزمایش‌ها در مطالعات صحرایی است. با pic11استفاده از نتایج این آزمایش می‌توان    ظرفیت     باربری پی‌ها  را  با  مد نظر داشتن ملاحظات    نشست    مورد ارزیابی قرار داد. این آزمایش مبتنی   بر   انجام  بارگذاری روی   یک   صفحه  صلب  با اندازه گیری تغییرات تنش – نشست آن است. اگرچه روش استاندارد برای این آزمایش استفاده از یک صفحه صلب فلزی دایره‌ای با قطر  ۰/۳  تا  ۰/۷۵ متر با یک صفحه مربع به عرض  ۰/۳ تا ۰/۶ متر است  اما در این خصوص استفاده از صفحه دایره‌ای به قطر ۰/۳ متر یا یک صفحه مربع به بعد ۰/۳ متر متداول‌تر است.

به منظور تامین صلبیت صفحه بارگذاری استفاده از صفحه فولادی با ضخامت حداقل ۲/۵ سانتیمتر توصیه می‌شود. این آزمایش بر حسب نیاز می‌تواند در سطح زمین یا در عمق آن با استفاده از تجهیزات مناسب انجام شود.