بارگذاری صفحه ای سنگین

این دستگاه بارگذاری دارای یونینت هیدرولیک برقی است و توانایی اعمال حدود 200 تن فشار ( یا کشش ) را دارد . این نوع بارگذاری در پروژه های حساس و با استفاده از صفحات با قطر بالا انجام می شود . با استفاده از این جک می توان آزمون را تارسیدن به نقطه تسلیم و برش ادامه داد . انجام آزمون با استفاده از این نوع جک نیاز به سربار سنگین برای تامین نیروی عکس العمل دارد . از این رو بجز در پروژه های خاص انجام نمی گردد .